Borgmästare Anders Åbergh byggde sitt bostadshus i två våningar med flygelbyggnader där Åmålsån kröker strax innan den rinner ut i Vänern. Framsidan vette mot stadens torg. Här bodde Fredrik av Hessen och Ulrica Eleonora en månad våren 1716. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.

Vågmästargården i Åmål

Address: