Lommelanda kulle

Lommelanda kulle

I Lommelanda någon mil från gränsen till Norge var kriget närvarande under våren och sommaren 1716. Norska trupper gjorde räder in i Sverige. I Lommelanda i norra Bohuslän gjordes ett rikt byte.

Av: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Krigshändelserna 1716 ägde rum på norsk sida av gränsen men de svenska gränsborna var inte fredade. Fredrikshalds frikompani, ett kompani av frivilliga soldater som satts samman av boende i Fredrikshald (Halden) hade goda kontakter på båda sidor av gränsen. Dessa spejare fann under sommaren 1716 att det svenska artilleriet hade ett stort antal hästar gående på bete vid Lommeland kyrka.

Samlingsplats för trupper

Lommelanda kulle med bygdens dåvarande kyrkplats, som har anor från medeltiden, ligger i ett vackert och rofyllt böljande landskap. Som i många andra bygder blev kyrkan i Lommelanda en samlingsplats för svenska trupper och utrustning som de karolinska styrkorna behövde under krigståget mot Norge. Detta hade Fredrikshalds frikompani hade fått veta och meddelade vidare till kommendant Brun på Fredriksten fästning.

Relationen mellan frikompaniet och kommendanten var inte särskilt gott men kommendanten trodde på de besked frikompaniets ledare Peder Colbjørnsen kom med. Det var stor brist på hästar och kommendanten bestämde sig för att erövra nya vid Lommeland. En del källor talar om att räden var en hämnd för att svenskarna tidigare på sommaren hade tagit ett antal kor som var på bete alldeles utanför Fredrikshald.

«Snappade» hästar

Över ett hundra soldater från fästningen och Fredrikshalds frikompani färjades över Idefjorden mellan Eskeviken, strax söder om Halden, till Hälle i Bohuslän. Sedan marscherade truppen in till Lommeland och ”snappad [de] i al stilhed 107 hester og 26 mand som passed paa dem. Ikke et gevær eller en pistol blev affyret, og ingen af fienden led den mindste overlast. Kun løitnanten som satte sig til modverge, blev ihjelslaat af Peder Kolbjørnsens gaardsgut.” som författaren O.A Øverland beskriver händelsen.

Lommelanda kulle är idag ett välskött besöksmål inom Ekomuseum Gränsland. I området finns en hembygdsgård och den gamla kyrkplatsen. Området sköts av Lommeland-Näsinges hembygdsförening. Den medeltida kyrkan revs 1866. Lommelanda nuvarande kyrka, som ligger knappt två kilometer längre norrut, öppnade 1932.

Begravningsplatsen från den medeltida kyrkan vid Lommeland finns kvar vid Lommelanda kulle. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.
Begravningsplatsen från den medeltida kyrkan vid Lommeland finns kvar vid Lommelanda kulle. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.

Klicka på bilderna ovan för att läsa bildtexterna.