MINNEN VID RANGLAN/ENAN

MINNEN VID RANGLAN/ENAN

I området där åarna Ranglan och Enan möts slog karolinerna läger under den svåra marschen hem. Många blev kvar där, efter att ha dukat under av köld och utmattning. När man bröt upp från detta område var det för att ta sig an den sista etappen mot Handöl och förhoppningen om räddning.

 

Av: Kristina Jonsson & Anders Hansson, Jamtli.

Många av berättelserna om de fruktansvärda scener som utspelade sig under karolinernas återmarsch handlar om lidande och död i områdena mellan Essandsjön och den norra kröken på ån Enan, i trakterna där Enan går ihop med Ranglan. Där stupade många soldater i sviterna av den nedkylning de drabbats av under snöstormen på fjället. Enligt uppgift ska ett stort antal döda ha samlats ihop och begravts i en massgrav någonstans vid Ranglans nedre lopp, troligen så sent som 1747. Graven ska ha varit markerad med ett kors som fortfarande fanns på plats vid 1800-talets slut, men den har inte kunnat återfinnas när man har inventerat fornlämningar i området.

Ett mer sentida träkors finns uppsatt till minne av de döda, i området mellan åarna söder om punkten där de går samman. Omkring 850 meter nordöst om denna plats finns ännu ett minnesmärke på Gräslidvalen, en höjd vid kanten av Gräslidfjället öster om Enan.

Karolinernas tragiska öden har satt spår i trakten, och i de historier man berättar. Ingen har bott permanent i området vid åarna, men en kilometer väster om där åarna möts ligger hugrunderna efter en gammal fäbodvall och en jaktstuga: Järvbäckvallen. Enligt lokala sägner är det vida känt att det spökar på vallen. Man säger sig ha sett skuggfigurer röra sig på platsen, och hört ljudet av förbimarscherande soldater. Hundar brukar börja skälla utan anledning när de kommer i närheten.

Bild ovan: Träkorset vid Ranglan/Enan. Foto: Anders Hansson.

Veta mer

Om minnesmärket i Riksantikvarieämbetets Fornsök

Hansson, Anders. Armfeldts karoliner. 2003.

www.karoliner.com