Minnesmärke vid Hallens kyrka

Minnesmärke vid Hallens kyrka

Vid Hallens kyrka finns ett monument till minne över Hallens kompani som deltog i Armfeldts tåg mot Norge. Kompaniet blev hårt drabbat; över 90 % av manskapet kom aldrig hem igen.

 

Av: Kristina Jonsson & Anders Hansson, Jamtli.

Hallens kompani bestod av 136 man, av vilka 96 dog på fjället. Av de 30 som undkom levande var det många som dog i efterhand av sina skador, och endast 10 återvände hem. En 3,5 meter hög minnessten finns rest vid kyrkan i Hallen, till minne av de fallna soldaterna. Den resters år 1964, och formgavs av dåvarande majoren vid I5 och konstnären Sven Cronholm. På stenen finns en bronsplatta föreställande en rotebonde som gör uppehåll i plöjningsarbetet för att ta avsked av sin knekt, klädd i karolineruniform, som ska ansluta till kompaniet man ser passera i bakgrunden. På stenen finns även ett flertal inskriptioner:

Hallens kompani
För trygghet och tro
åt fränder som bo i byggden runt Hallen
mång av oss är fallen

BYGDENS FOLK RESTE STENEN I KYRKANS HÄGN ANNO 1964

HALLENS KOMPANI 1685-1853
HALLEN 38 ROTAR
OVIKEN 28 ROTAR
MATTMAR 25 ROTAR
NORDERÖN 15 ROTAR
MARBY 11 ROTAR
SUNNE 9 ROTAR

De flesta av de indelta soldaterna hade familj och ett torp. Hur var det i kompaniets rekryteringsområde efteråt? En fattig glesbygd med något hundratal innevånare som förlorat nästan 100 personer över en natt?

Bild ovan: Många soldater kom hem
skadade, om de kom hem alls.
Teckning av Alf Lannerbäck.

Veta mer

Gustafsson, Ingvar. Bild och form i Armfeldts spår. Jämten 2018, s. 14–21. 2017.

Hansson, Anders. Armfeldts karoliner. 2003.

www.karoliner.com

Bild på monumentet i Svenska militära minnesmärken

Text om monumentet i Riksantikvarieämbetets Fornsök