MINNESMÄRKE VID NÄSKOTTS KYRKA

MINNESMÄRKE VID NÄSKOTTS KYRKA

Vid Näskotts kyrka i Jämtland finns ett minnesmärke över tre namngivna karolinska officerare varav endast en deltog i Armfeldts tåg. Stenen nämner även att soldater från Näskott stupade i återtåget 1719.

 

Av: Kristina Jonsson & Anders Hansson, Jamtli.

Minnesstenen är rest över tre karolinerofficerare: Eric Lundman (1662–1746), Alexander Johan Planting Bergloo (1688–1756) och Eric Casimir Trafvenfeldt (1697–1750). Stenen nämner även lite mer översiktligt ”Näskotts soldater stupade 1719”. Av de tre officerarna var det bara Trafvenfeldt som deltog i Armfeldts tåg mot Norge, först som sergeant vid Jämtlands regemente och sedan som sekundlöjtnant vid Brunflo kompani. Han förfrös sin ena fot under återmarschen och blev senare tvungen att få den amputerad, men han levde vidare i ytterligare 30 år. I Näskotts kyrka finns även ett porträtt av honom.

Monumentet, som är av röd granit, är även prytt med en reliefhuggen platta framställd av konstnären Felix Söderberg från Revsund. Den visar krigarkungen Karl XII, flankerad av en soldat i bojor och en bonde med en spade – symboler för nederlagets bitterhet och fosterlandets belöning. Monumentet invigdes 1958, med högtidliga tal över de tre höga militärerna som var bördiga från bygden. De nio soldaterna från Näskotts socken som faktiskt omkom i karolinernas fälttåg mot Norge nämndes dock inte i talen, och inte heller med namn på stenen.

Bild ovan: By Hans Lindqvist (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Erik Casimir Trafvenfeldt
Porträtt av Eric Casimir Trafvenfeldt i Näskotts kyrka . Fotograf: Bengt Nordqvist /Jamtlis fotosamlingar.
Monumentet i Näskott
Minnesmärket vid Näskotts kyrka. Fotograf Bengt Nordqvist, Jamtlis fotosamlingar.

Veta mer

Gustafsson, Ingvar. Bild och form i Armfeldts spår. Jämten 2018, s. 14–21. 2017.

Hansson, Anders. Armfeldts karoliner. 2003.

www.karoliner.com

Om monumentet i Svenska militära minnesmärken

Om monumentet i Dalregementets museers samlingar