Monumentet på Gräslidvalen

Monumentet på Gräslidvalen

En plats som förknippas med karolinernas dödsmarsch är området där åarna Enan och Ranglan möts, väster om Gräslidfjället. Här slog trupperna läger under hemfärden, och för många tog resan slut där. Ett monument över stupade artillerister har därför rests vid fjällets fot.

 

Av: Kristina Jonsson & Anders Hansson, Jamtli.

Omkring 850 meter nordöst om mötet mellan Enan och Ranglan finns ett minnesmärke. Det låg tidigare vid Enan där det restes år 1949, men det flyttades 1962 till sin nuvarande plats på Gräslidvalen, en höjd vid kanten av Gräslidfjället öster om Enan. Monumentet är rest av Kamratföreningen Norrlands Artillerister, till minne av de stupade i området. Det består av ett kallmurat skifferfundament på viket det sitter en gjuten järnplatta med inskriptionen:

ARTILLERI
UR
ARMFELDTS ARMÉ
SLOG I DENNA TRAKT LÄGER
I JANUARI
1719
MÅNGA MÄN FRÖSO IHJÄL

KAMRATFÖRENINGEN NORRLANDS ARTILLERISTER
HEDRAR DERAS MINNE

Bild ovan: Monumentet på Gräslidvalen. Foto: Anders Hansson.

Veta mer

Hansson, Anders. Armfeldts karoliner. 2003.

http://www.karoliner.com

Om monumentet i Riksantikvarieämbetets fornsök