Oberst Stiernschantz på Ytterøya

Oberst Stiernschantz på Ytterøya

Under tilbaketoget fra Stene etter svenskeangrepet hadde ødeleggelse av fartøy av alle slag og størrelser høyeste prioritet for de norske styrkene. Hensikten var å begrense karolinernes bevegelsesfrihet. Men helt 100 prosent var ikke ødeleggelsen.

Av: Frode Lindgjerdet, Rustkammeret

Oberst Johan Stiernschantz ved det finske Savolax’ regimente fant noen båter som lokalbefolkningen hadde gjemt unna, og med disse tok han 200 mann over til den frodige Ytterøya ute i Trondheimsfjorden for å samle inn forsyninger. Her slo de seg ned på prestegården og de nærmeste gårdene omkring. Da de hadde vært der i tre dager, oppdaget Stiernschantz noe ute på sjøen. Han spurte presten hva det kunne være, men fikk til svar at det nok bare var skyer. Etter en stund skjønte imidlertid Stiernschantz at det ikke var skyer, men båter fulle av norske soldater som kom fossroende mot Ytterøya.

Karolinerne kastet seg i båtene og begynte å ro mot Skånes inne på fastlandet. Men nordmennene halte innpå, og om ikke lenge var de på skuddhold. 55 svensker overga seg. Stiernschantz truet resten med kården for at de skulle fortsette og han selv kom seg velberget tilbake til Skånes. På Ytterøya var det igjen 26 karolinere under ledelse av en løytnant. Disse overga seg også etter en kort kamp hvor tre ble såret.

Kilder

H.A. Tönders: Beretning om Krigsbegivenhederne Nordenfjelds under Fredrik d. 4de, i XVI. Bidrag til Norges Historie 1716-1719, s. 528

O.A. Øverland: Armfeldts Tog Nordenfjelds 1718, s. 221-222