Rustkammeret i Trondheim

Rustkammeret i Trondheim

Rustkammerets hovedoppgave er å bevare, dokumentere og formidle forsvarets historie i Midt-Norge. Museet er et av sju museum som tilhører Forsvarets museer (FM) en avdeling under Forsvarets Fellestjenester (FFT).

Rustkammeret har flere kvadrat i 1 etasje viet til Store nordiske krig og Armfeldts hærtog. Utstillingen inkluderer en videokiosk og en bordmodell som viser hvordan Trondheim så ut i 1718. Her kan du lære hvordan karolinerne var kledd og om 2. Trondhjemske regiment som ikke bare kjempet mot Armfeldt, men også mot svenske styrker på kontinentet.

Du finner Museet i Erkebispegården, rett ved siden av Nidarosdomen i Trondheim sentrum.

Rustkammeret
Telefon: 73 99 52 80/82/83

Besøksadresse:
Kongsgårdsgata 1d,
7013 Trondheim

Postadresse:
Rustkammeret
Trondheim MIL
Postboks 4133

Kommentarer