Sjøbadet i Moss

Sjøbadet i Moss

I Norge ved byen Moss er det i dag en sandstrand som kalles Sjøbadet. Stranden ligger rett ved dagens fergeleie. Det er få rester igjen av badeanlegget. Under Carl XIIs første felttog var Moss et viktig, men sårbart deponi for svenske styrker.

Av: Jørgen Johannessen Konservator NMF arkeologisk seksjon ved Norsk Maritimt Museum

Ved metallsøking under vann ved sjøbadet i Moss er det blitt funnet et femtitalls antall muskettkuler. Norsk Maritimt Museum (NMM) har i samarbeid med finneren og Østfold fylkeskommune håndtert funnet. Nå viser det seg at skriftlige kilder kan belyse funnet og en rimelig tolkning er at dette er kuler fra Den store nordiske krig.

Under Carl XIIs felttog i Norge valgt svenskene å etablere et forsyningsdepot i Moss. Dansk-norske styrker kom både over land og i fire skjærbåter til Moss. Svenskene ble slått og det ble tatt et rikt krigsbytte. Skjærbåtene ble fylt opp, og mye materiell ble også båret tilbake til Fredrikstad av flere hundre svenske krigsfanger som ble tatt. Dansk-norske styrker fikk ikke med seg alt, så sivile fartøyer ble rekvirert og lastet opp.

Panikk når svenskene kom
Ved iskanten denne våren lå de dansk-norske sivile småbåtene med krigsbytte, så kommer svenskene med sine krigsskip tilbake. Panikken er total. Resterende munderinger og ammunisjon, herunder flere kister med muskettkuler, kanonkuler, håndgranater og krutt «blev udkastet i vandet fra bryggene i Vællen». Det er trolig fra denne hendelsen muskettkulene stammer. Alt ble kastet over bord for at svenskene ikke skulle kunne ta krigsmateriellet tilbake. Krigsbyttet kunne heller ikke forsvares ettersom de dansk-norske styrkene allerede hadde reist til Fredrikstad.

Som en følge av svenskenes tap etter slaget i Moss måtte Carl XII gå til retrett på grunn av manglende forsyningslinje til troppene i Christiania.

NMM jobber nå med å avgrense utstrekningen av funnlokaliteten ytterligere. Muskettkulene og annet som kan ha tilhørt båtene er fredet etter kulturminneloven. Det er ikke anledning til å heve funn under vann fra dette området.

Kartet viser Moss slik det så ut under Store nordiske krig. Legg merke til at kanalen ikke fantes. Foto: Moss historielag

Les mere
Olsen. Fra det gamle Moss. (Faksimileutgave Ringstrøms antikvariat. 1990. ISBN 82-90520-12-3.) Side 52-53 beskriver en del av dette utfra rettsprotokoller, som er tilgjengelige i Riksarkivet.

Generalmajor A.P. Tuxen. Bidrag til Den store Nordiske krigs historie, udgivne af Generalstaben. Bind 8, Del II: Carl XII i Norge 1716.Gyldendal Boghandel – Nordisk Forlag – København 1928

Kartet viser kamp mellom dansk-norske og svenske skip ved Halden i november 1718. Foto: Kartverket
Her er et utvalg av muskettkulene som ble funnet i Moss. Enkelte er feilstøpt. Foto: NMM/ Jørgen Johannessen

OBSERVER!
På plassen for funnet hviler noen kasser med granater, krutt og muskettkuler fra Carl XIIs første felttog i Norge. Etter norsk lov er det ikke anledning til å ta opp fredete gjenstander herfra. Brudd politianmeldes.