Skjeberg 1716

Skjeberg 1716

I likhet med flere områder i søndre Østfold hadde det vært soldater samlet i Skjeberg mer eller mindre sammenhengende fra 1710. Etter svenskenes angrep 6. mars 1716 fikk generallöjtnant von Aschenberg den 14. mars ordre av Karl 12. om å etablere seg med 700 mann i Berg, Borge og Skjeberg.

Av: Tor Ulsnæs, Østfoldmuseene & Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

von Aschenberg skulle her holde kommunikasjonslinjen åpen fra hovedstyrken tilbake til Sverige, og sikre at de norske avdelingene i Fredriksten og Fredrikstad holdt seg i ro.
Aschenberg mente selv han hadde for få styrker til dette. Dessuten ble han forsinket og dro over grensen i Enningdalen først den 23. mars. De norske avdelingene gav hårdt motstand og det sies at de svenske troppene var klare for strid hele døgnet og satt på hestene sine dag og natt når de rykket den ganske korte strekningen frem mot Skjeberg.

Hovedkvarter i prestegården

Den 28. mars etablerte han sitt hovedkvarter på Skjeberg prestegård hos sognepresten Peder Claussen Rumohr. Før styrkene var på plass hadde norske styrker fra Fredrikstad angrepet det svensk forsyningslageret i Moss. Når styrkene var til stede i Skjeberg hadde det norske militæret forsterket befestningene sine og tatt vare mye av mat og for fra distriktet for de egne forsyningene. Ut fra dette ble det svært vanskelig for svenskene å forsyne troppene sine.
Presten på Skjeberg hadde tidligere vært militær. Han diskuterte villig med Aschenberg, samtidig som han gjorde så godt han kunne for å oppildne bøndene i området til å motsette seg svenskenes okkupasjon. Da presten fikk overbevist Aschenberg om at store norske forsterkninger var landsatt i Fredrikstad, og at de snart ville drive alle svenske tropper ut av området, valgte generallöjtnanten å trekke seg tilbake allerede 6. april uten å undersøke nærmere hvor de norske troppene var.

Generallöjtnanten dro til Sverige

Aschenberg dro over til Dalsland og møtte Fredrik av Hessen og Ulrica Eleonora i Åmål hvor de fikk nyheter om sterke dansknorske trupper i Østfold. Når Ascheberg dro vekk fra Østfold ble forbindelsen mellom Karl 12. og Sverige brutt.
Da svenskene senere kom tilbake ble presten Rumohr arrestert den 18. mai, og tatt med tilbake til Sverige som krigsfange. Han led fælt, og døde i svensk fangenskap i 1718.

Skjeberg kirke
Skjeberg kirke ligger sentralt mellom festningene i Fredrikstad og Fredriksten i byen Fredrikshald. Her lå svenske styrker kort tid i mars og april 1716. Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Skjerberg prestebolig
De svenske styrkene forla hovedkvarteret sitt til presteboligen på Skjeberg. Presten overbeviste svenskene om at de norske styrkene var større enn det de var og svenskene trukket seg tilbake. Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger