Slaget vid Dynekilen

Slaget vid Dynekilen

I Dynekilen norr om Strömstad ligger en viktig del av den svenska provianteringsflottan. Placeringen i den smala viken bedöms som så säker att det inte sätts ut kanoner i dess mynning.

Av: Delia ni Chiobhain Enqvist & Christina Toreld, Bohusläns museum

Detta visar sig vara ett misstag. När officerarna  går på bröllop visar det sig att viken inte var så säker som man trodde: Tordenskiold överraskar den svenska flottan. Det blir ett sjöslag som var avgörande för att svenskarnas planer på att erövra Norge 1716 misslyckades.

Den 27 juni 1716 enligt den svenska julianska kalendern (8 juli enligt den gregorianska kalender som användes i Norge) ligger en stor svensk transportflotta för ankar längst in i Dynekilen och väntar på besked för att ta sig vidare. Flottan hade seglat upp från Göteborg och skulle ta sig till Fredrikstens fästning i Halden där den svenska armén planerat att ta fästningen i ett förnyat försök att ta Norge efter misslyckandena i Christiania och Moss tidigare under våren.

Svenskarna hade tidigare under våren använt Dynekilen som en säker hamn i väntan på att kunna skicka in material i Norge. För att lyckas med att ta Fredriksten krävdes en stor mängd utrustning, ammunition, foder och proviant. Detta var varor skeppen förde med sig. Ombord på krigsskeppen finns vid denna tid också 105 kanoner.

Några dagar tidigare hade ett svenskt angrepp på Fredriksten, under ledning av kung Karl XII, misslyckats. Denna sommarkväll är det fest på Dyne gård öster om havsviken, kanske hålls ett bröllop. Den svenska flottans konteramiral Olof Strömstierna och hans officerare har blivit bjudna på festen.

Dansk flotta till havs

Ute till havs, mellan Koster och Grisbådarne, ligger kapten Peter Tordenskjolds dansk-norsk flotta. Två fregatter, tre galärer och två artilleripråmar har transporteras från Köpenhamn till Norge och väntar nu på order. Tillsammans har de dansk-norska krigsskeppen 147 kanoner. Tordenskiold får av två fiskare reda på att det ligger en stor svensk flotta i Dynekilen och att många svenska officerare är gäster på ett bröllop i trakten. Då vinden var västlig fanns här ett gyllene tillfälle för ett överraskningsanfall.

In i den trånga och endast lätt bevakade Dynekilen tar sig Tordenskiolds flotta och snart är anfallet igång. Röken från kanonerna ligger tung, öronbedövande explosioner hörs och den dansk-norska flottan får snabbt övertaget. Flera svenska fartyg erövrades vid angreppet, medan andra sänktes under striden.

I det stora sjöslaget får den svenska arméns försök att erövra Norge ännu ett hårt bakslag.

Vad hände med de svenska skeppen?

I slaget deltog skottpråmen Stenbocken, galärerna Proserpina, Ulysses, Lucretitia, och Wrede, brigantinerna Hektor, Achilles, Castor och Pollux samt galjotten Sköldpaddan. Flera av de svenska transportfartygen erövrades av danskarna medan några brändes av svenskarna själva. Uppgifterna om antalet sänkta fartyg går dock kraftigt isär mellan olika forskare. De varierande uppgifterna till trots står det klart att drabbningen måste ha resulterat i att ett flertal fartyg idag ligger som vrak i området.

Dynekilen ingår idag som besöksmål i Ekomuseum Gränsland.

Vilka norsk-danska skepp deltog i slaget?

Skottpråmarna Hjælper och Arca Noæ, fregatterna Hvide Ørn och Vindhund, galärerna Charlotte Amalia, Louisa och Prinds Christian.

Skeppstermer
Artilleripråm:
Pråm med kanoner ombord. Pråmen bogserades av andra fartyg.
Fregatt: Ett snabbt och smidigt segelfartyg med ett kanondäck. Läs om fregatter i Wikipedia.
Galjott: En mindre och lättare galär. Läs om galjotter i Wikipedia.
Galär: Ett långsmalt grundgående fartyg som drevs med åror och var vanliga i krigsflottan in på 1800-talet. Läs om galärer i Wikipedia.

Veta mer

Ekomuseum Gränsland om besöksmålet Dynekilen.

Hemsida om slaget vid Dynekilen.

Marinarkeologisk förstudie Strömstads, Tanums och Sotenäs kommuner Bohusläns museum Rapport 2012: 7.

Marinemuseets tekst Slaget om Dynekilen og  Rustkammeret om Peter Wessel Tordenskiold i Dynekilen 1716.

Vetenskapsradion Historia 27 januari 2016. Tordenskiold – sjökrigare och aktuell filmhjälte.

Webbutställning om Tordenskiold vid Ringve museum.

Wikipedia om slaget vid Dynekilen.

Den vackra Dynekilen lockar till besök, Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Klicka på bilderna ovan för att läsa bildtexterna.