SÖDRA ENBÅGEN

SÖDRA ENBÅGEN

I området kring den södra krökningen av ån Enan, alldeles vid riksgränsen, utspelade sig fruktansvärda scener under karolinernas återtåg över fjället de första dagarna i januari 1719. Här satte man upp ett nattläger under stormen, ett läger som många aldrig skulle komma att lämna.

 

Av: Kristina Jonsson & Anders Hansson, Jamtli.

Efter att hären hade lämnat byn Østby i Tydalen gav man sig upp på de ödesdigra fjällen. Siktet var inställt på byn Handöl på svenska sidan, man skulle först över Øyfjellet och sedan vidare förbi Essandsjön fram till ån Enan. Väl uppe på Øyfjellet slog vädret om, och en storm med yrsnö drog in. Det var så illa att man inte kunde se handen framför sig. Vinden har en köldeffekt som innebär att temperaturen kan ha varit ända ned till minus 50 grader mot bar hud. Redan på vägen mot Enans dalgång började folk därför att frysa ihjäl. Här måste man också komma ihåg att soldaterna redan var uttröttade, kanske sjuka och att de inte var klädda för en marsch i hårt väder i vinterfjällen. Kläduppsättningen i soldaternas uniformer varierade mellan olika regementen, men här kan till exempel nämnas att fotsoldaterna hade lågskor med näversulor.

I nattlägren vid södra Enbågen, alldeles innanför Sveriges gräns, fortsatte misären och hundratals soldater och hästar frös ihjäl. Olika trupper nådde fram dit vid olika tillfällen, men gemensamt för alla var att de slog läger i området längs Enan. En expedition som gav sig upp på fjället för att staka ut gränser drygt 23 år senare, år 1742, stötte på gruvliga rester efter de som inte kom ner från fjället vid återtåget. En av deltagarna skriver: ”Här lågo Benrangel och dödskallar i var enbuske, och så till säjandes som klappursten omkring marken. Hattar lågo med måssa överväxte, man trampade på sönderrostade Värjor och Bajonetter…”.

Vid södra bågen kunde man också välja olika vägar vidare hem; Armfeldt valde den något längre vägen norrut längs ån, dels eftersom det var mer lä i dalgången och dels för att man visste att ån ledde fram till Handöl vilket minskade risken att gå vilse. Man hade fått instruktioner om att knacka hål på isen för att se åt vilket håll vattnet rann, för att på så sätt veta åt vilket håll man skulle gå. Vissa av trupperna som kom fram senare till Enan valde dock att gå den kortare vägen över kalfjället, vilket för många av dem skulle visa sig vara ett ödesdigert beslut.

Snöstorm på Øyfjellet.
Karolinerna överraskades av en svår snöstorm på Øyfjellet. Teckning av Alf Lannerbäck.

Bild ovan: Sylarnaområdet vid gränsen mellan Norge och Sverige. Det var här de flesta soldaterna dog. Foto: Anders Hansson.

Veta mer

Hansson, Anders. Armfeldts karoliner. 2003.

www.karoliner.com