Stavstensudden – Karl XII kommer hem

Stavstensudden – Karl XII kommer hem

Karl XII:s landstigning i hemlandet efter många år ute i Europa är en av alla de myter som berättar om kungen. Vad som är sant och vad som är historia är omdiskuterat men Stavstensudden intill det lilla samhället Skåre i sydligaste Skåne är troligen den plats landstigningen skedde.

Av: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Det var strax före jul 1715 som kungen återkom till Sverige. Han hade då tillbringat en tid i svenska Stralsund på andra sidan Östersjön men lämnat denna besittning när den utsattes för det angrepp som till sist innebar att stormakten förlorade sin sista besittning söder om Östersjön. Det blev en dramatisk flykt på vintervattnen och landstigningen i Skåre skedde mitt i natten.

Vid Stavstensudden finns sedan 1786 ett minnesmonument som berättar om landstigningen.

Läs mer

Läs om några av de myter som finns kring landstigningen och ankomsten till Sverige på Trelleborgs kommuns hemsida.

Se texten om minnesmonumentet vid Stavsten i Fornsök.

.

Minnesmonumentet vid Stavstensudden. Foto: Sven Rosborn, WikimediaCommons.
Minnesmonumentet vid Stavstensudden. Foto: Sven Rosborn, WikimediaCommons.