Steder

Laholmen – slaget om Strömstad

I Strömstad skärgård låg den dansk-norska flottan. Segellederna till och från staden bevakades hårt. Den svenska transportflottan hindrades att frakta [...]

Strömstad

Strömstad i stormaktspolitikens centrum! I slutfasen av det stora nordiska kriget var norra Bohuslän en hårt utsatt krigszon med allt [...]
Foto av vad som finns kvar av Strömstads stadsmur.

Strömstad stadsmur

Allt som krävdes för ett anfall mot Norge fanns i Strömstad. Här förvarades den svenska arméns förråd av förnödenheter och [...]

De sänkta skeppen

I havsdjupen utanför Strömstad vilar en 300 år gammal historia om krig, förlust och förhoppningar skjutna i sank. Dagens marinarkeologer [...]

Hiertas batteri

Ovanför dagens Lokstallarna ligger resterna av Hiertas batteri. Strömstads överbefälhavare, generalmajor Johan Hierta, gav namn åt platsen. Av: Christina Toreld, [...]
Karta bland annat visar Västerbottens regementes läger i Strömstad år 1717

Nötholmen

Lägerplats och försvarsanläggning i naturskönt område Av: Linnea Nordell, Bohusläns museum På Nötholmen finns flera lämningar från 1717-1718, när Strömstad [...]
Monumentet i Vallan.

KAROLINERMONUMENTET I VALLAN

I byn Vallan norr om Ånn i Jämtland finns ett karolinermonument rest över de hundratals män ur hären som ska [...]
Sylarnaområdet

SÖDRA ENBÅGEN

I området kring den södra krökningen av ån Enan, alldeles vid riksgränsen, utspelade sig fruktansvärda scener under karolinernas återtåg över [...]
Kavelbroar byggs

SKALSTUGAN

En dryg halvmil från gränsen mot Norge uppfördes en skans vid Skalstugan 1718. Gården Skalstugan var den sista utposten i [...]