Strömstad gamla kyrka

Strömstad gamla kyrka

En kyrka med kanonhål i väggarna som knappast dög till stall
Av: Christina Toreld, Bohusläns museum med uppgifter från Ulf Hansson, Strömstad museum

I början av 1700-talet stod Strömstad kyrka strax framför den nuvarande, något längre västerut, närmare havet. Det var en korsformad träkyrka som byggdes 1674 på bara 28 dagar av nyhugget timmer. Bygget var inte särskilt hållbart så redan åtta år senare krävdes det reparationer. År 1715 sägs kyrkan vara i så dåligt skick att det var förenat med livsfara att vistas där.

Under kriget 1716-1719 förvandlades kyrkan till stall och ammunitionsförråd. När Tordenskiold anföll Strömstad 1717 träffades kyrkan av flera kanonkulor. Väggarna höll på att rasa men de fästes upp med järnband. Det sägs att danskarna tyckte att kyrkan år 1719 inte dög till stall längre, det var farligt för hästarna och de hade lika mycket skydd utomhus.

Trots sina skavanker stod den gamla kyrkan kvar ända till år 1769 då den ersattes av en stenkyrka som stod på samma plats som den nuvarande.
Veta mer:

När kriget kom. Strömstad Historieförening. Hamburgsund 2018.

1718. Red. Viveka Overland. Bohusläns museums årsbok 2017/2018. Livonia Print 2018