Strömstad torg

Strömstad torg

Gudstjänster och bestraffningar på staden torg
Av: Christina Toreld, Bohusläns museum med uppgifter från Ulf Hansson, Strömstad museum

Torget var stadens mötesplats och under åren då den svenska armén var inkvarterad i Strömstad var torget den självklara samlingspunkten. Varje morgon och kväll hölls korum, en gudstjänst, på torget där det var närvaroplikt för alla i armén. Efter Tordenskiolds anfall i juli 1717 hölls Te Deum, en tacksägelsegudstjänst och lovsång där Gud prisades och tackades för segern. Det sägs att när Karl XII red in till Strömstad från Lund i augusti samma år så kom han mitt under pågående korum. Kungen skall ha suttit av hästen, gått in på torget, tagit av sig sin hatt och knäböjt tillsammans med sina soldater.

Det var också på stadens torg som olika straff utmättes. En soldat som inte närvarade vid korum, eller om man var berusad under gudstjänsten kunde straffas genom att kedjas fast i halsjärn. De grövsta brotten bestraffades med döden. Efter anfallet mot Strömstad år 1717 tillfångatogs den danske kaptenslöjtnanten Fredrik Sahlgaard. När Sahlgaard förhördes kom det fram att han var född i Marstrand och alltså räknades som svensk. Eftersom han hade stridit på den dansk-norska sidan mot Sverige blev han dömd för högförräderi till döden. Karl XII undertecknande Sahlgaards dom i Strömstad men sänkte hans straff från död genom bödelns yxa till arkebusering (avrättning genom skjutning). Kanske utfördes domen på Strömstad torg.
Veta mer:

När kriget kom. Strömstad Historieförening. Hamburgsund  2018.

1718. Red. Viveka Overland. Bohusläns museums årsbok 2017/2018. Livonia Print 2018