Strömstad

Strömstad

Strömstad i stormaktspolitikens centrum! I slutfasen av det stora nordiska kriget var norra Bohuslän en hårt utsatt krigszon med allt vad det innebär av svält och sjukdomar, stress och sorg. På land och i vattnen kring Strömstad finns en rik samling av kulturhistoriska miljöer som speglar händelserna i krigets slutskede.
Av: Christina Toreld, Bohusläns museum

Under åren 1716-1718 anfaller Karl den XII och hans karolinerarmén Norge. Basen för fälttågen ligger i Strömstad. Den lilla staden med sina cirka 250 invånare förändras totalt. Här upprättar kungen sitt högkvarter och plötsligt ska det finnas plats för 30000 soldater och mer än 20000 hästar. Soldaterna och hästarna behöver mat, bostäder och stall. Kriget behöver ammunition. Staden behöver försvaras. Inne i staden byggs baracker för trupperna och stora magasin för de enorma förråden. För att försörja armén behövs bröd, smör, ärtor, torkad fisk och saltat kött. Till detta öl eller brännvin att dricka. Vid Strömsån byggdes nya kvarnar som malde mjöl till bröd som bakades i de nya bagerierna. Ett stort bryggeri fick anläggas som kunde klara av att brygga 600 tunnor öl om dagen.

Runtom staden byggs en försvarsmur och flera befästningsverk. Från havet anfaller den dansk-norska flottan. Efter kungens död drar sig armén och den svenska flottan tillbaka till Strömstad och tar 1719 det svåra beslutet att sänka sina egna skepp.

Än idag finns spåren av det som hände kvar i stadsmiljön. Vid Korpeberget syns delar av Stadsmuren, det går fortfarande att springa i löpgravarna och titta in i kruthusen vid batteriställningarna på Nötholmen och Hiertas batteri vid Lokstallarna. I äldre kartmaterial finns Karls port, Kyrkan, Excercisplatsen, Karl XII:s högkvarter och batteriställningarna vid Laholmen markerade och kanske går det fortfarande att förnimma historiens vingslag där.  På havets botten i närheten av Furholmen och i Bojarkilen vilar den svenska sänkta flottan.
Termer: Batteriställning – ett skyttevärn där det stod kanoner
Veta mer:  

www.histro.se

https://www.vastsverige.com/stromstad/sevardheter/1718/

När kriget kom. Strömstad Historieförening. Hamburgsund  2018.

1718. Red. Viveka Overland. Bohusläns museums årsbok 2017/2018. Livonia Print 2018