Sundsborg

Sundsborg

När det svenska försöket att erövra Norge till sist hade slagits ner vid Dynekilen sommaren 1716 bestämmer sig Karl XII för att förstärka försvaret mot Norge i norra Bohuslän. Det behövs en stark bas för att kunna fortsätta satsningarna på att bryta in i Norge. Bland ruiner av sten vid Svinesunds branta klippor döljer sig karolinernas sista fältläger.

Av: Delia ni Chiobhain Enqvist & Christina Toreld, Bohusläns museum

Generalmajor Magnus Julius de la Gardie har befälet över hären i Bohuslän då Karl XII lämnat området. de la Gardie låter på Karl XII:s order soldaterna börja med arbetet att bygga fästningen Sundsborg den 21 augusti 1716. Under hösten drabbas både soldater och lokalbefolkning av sjukdomar och i oktober har så många som 2 300 soldater insjuknat. På de la Gardies inrådan avbryts arbetet och de sjuka soldaterna flyttas från Sundsborg. Kvar blir 400 soldater från Smålands Femmänning regemente.

Nästa år tas arbetena upp igen och Sundsborg blir under åren 1717-1718 ett mer eller mindre permanent fältläger för den svenska armén. Lägret låg nära färjeläget vid Svinesund och var troligtvis tänkt att motsvara den närbelägna Fredrikstens fästning på den norska sidan av Idefjorden. Från Sundsborg samlade den svenska armén kraft för angreppet mot Norge 1718 och belägringen av Fredrikstens fästning där kung Karl XII stupade för snart 300 år sedan.

Allt som behövs i härläger

Själva kärnan av Sundsborg låg i ett smalt bergspass längs med vägen ned mot Svinesund. Här fanns alla byggnader man behövde för ett fungerande härläger: magasin, officersbostäder, gästgiveri, begravningsplats, smedja, baracker och kruthus. På höjderna runt bergspasset fanns ett tiotal mindre skansar som skyddade lägret och kontrollerade vägen genom bergspasset. Den södra infarten till bergspasset blockerades av en bred vall, en ravelin, som kallades Carls port.

Året efter Karl XII:s död, år 1719, förstörs Sundsborg av den dansk- norska hären men platsen får åter betydelse som försvarsanläggning 200 år senare. Under 1900-talets världskrig bygger man skyttevärn på 1700-talets skansar.

Dolda 1700-talsbyggnader

Idag är Sundsborg en skyddad fornlämning och dessutom utsett till riksintresse för kulturmiljövården, det innebär att det som finns kvar av fästningen ska bevaras. Bland de övervuxna stenarna på platsen döljer sig 1700-talets byggnader som grävdes in i den sluttande marken.

Om man letar noga kan man fortfarande se grundmurar, rester från stora spisar och källare från det som en gång var Gästgivarehuset. Med lite fantasi och tålamod kan man i den igenväxta, övergivna spökstaden hitta ett komplett fältläger för den sista karolinerarmén.

Sundsborg ingår idag som besöksmål i Ekomuseum Gränsland.