Tags: 1716

#1716

Karl XII och vaggan

Var Karl XII far till barnet han vaggade på gården Klevmarken sommaren 1716? Att han var det är en av [...]
Ringeriksbygden med Norderhov kirke og prestegård skildret av C.A. Lorentzen 1790-åra. Maleriet tilhører Nasjonalmuseet for kunst.

Kampen på Norderhov

Karl 12.s forsøk til  storm på Akershus festning våren 1716 hadde mislyktes. Styrkene ble omdisponert og alternative planer ble satt [...]
29. mai 2016 var det 300 årsmarkering for slaget på Gjellebekk med mange hundre besøkere på arrangementet – i regnværet! – med bidrag fra Fredriksten Artillericompagnie. Etter de kraftige skuddsalvene som aldri syntes å ta slutt, var det mange som benyttet anledningen til å se på obelisken. Obelisken står midt i marmorbruddet og skansen ligger rundt bruddet og bakenfor fotografens ståsted. Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Gjellebekk skanse

Karl 12.s storm på Akershus festning mislyktes. Styrkene ble omdisponert og alternative planer ble satt i verk. To avdelinger ble [...]
Bautaen til venster og gården Kirkebøen til høyre om vei 22 sett fra nord. Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Klokkeren på Idd

«Lad mig ligge i Jesu Navn, hils min Kone og Umyndige Børn. Jeg er vel fornøiet. Gjør I eders Bedste». [...]
107 svenska artillerihästar som gick på bete vid Lommeland kyrka erövrades sommaren 1716 av en trupp soldater som skickats ut från Fredriksten fästning och Fredrikshald (Halden). Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.

Lommelanda kulle

I Lommelanda någon mil från gränsen till Norge var kriget närvarande under våren och sommaren 1716. Norska trupper gjorde räder [...]
Karl 12.s felttog 1716. Flytebru slås over Svinesund. Karl 12. og general Delwig inspiserer arbeidene. Kungliga Biblioteket.

Svinesund angripes

Karl 12. endret taktikk etter det mislykkede angrepet på Akershus festning i 1716. Nå ble Fredriksten festning det fremste målet. Svinesund måtte [...]