Tags: Axel Löwen

#Axel Löwen

Ringeriksbygden med Norderhov kirke og prestegård skildret av C.A. Lorentzen 1790-åra. Maleriet tilhører Nasjonalmuseet for kunst.

Kampen på Norderhov

Karl 12.s forsøk til  storm på Akershus festning våren 1716 hadde mislyktes. Styrkene ble omdisponert og alternative planer ble satt [...]