Tags: Gjellebekk skanse

#Gjellebekk skanse

29. mai 2016 var det 300 årsmarkering for slaget på Gjellebekk med mange hundre besøkere på arrangementet – i regnværet! – med bidrag fra Fredriksten Artillericompagnie. Etter de kraftige skuddsalvene som aldri syntes å ta slutt, var det mange som benyttet anledningen til å se på obelisken. Obelisken står midt i marmorbruddet og skansen ligger rundt bruddet og bakenfor fotografens ståsted. Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Gjellebekk skanse

Karl 12.s storm på Akershus festning mislyktes. Styrkene ble omdisponert og alternative planer ble satt i verk. To avdelinger ble [...]