Tags: Lommelanda

#Lommelanda

107 svenska artillerihästar som gick på bete vid Lommeland kyrka erövrades sommaren 1716 av en trupp soldater som skickats ut från Fredriksten fästning och Fredrikshald (Halden). Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.

Lommelanda kulle

I Lommelanda någon mil från gränsen till Norge var kriget närvarande under våren och sommaren 1716. Norska trupper gjorde räder [...]