Tags: Näskotts kyrka

#Näskotts kyrka

Näskotts kyrka

MINNESMÄRKE VID NÄSKOTTS KYRKA

Vid Näskotts kyrka i Jämtland finns ett minnesmärke över tre namngivna karolinska officerare varav endast en deltog i Armfeldts tåg. [...]