Tags: Nötholmen

#Nötholmen

Karta bland annat visar Västerbottens regementes läger i Strömstad år 1717

Nötholmen

Lägerplats och försvarsanläggning i naturskönt område Av: Linnea Nordell, Bohusläns museum På Nötholmen finns flera lämningar från 1717-1718, när Strömstad [...]