Tags: Strömstad

#Strömstad

Strömstad historieförening

Föreningens hemort är Strömstad, en gränsstad vackert belägen mellan västerhav och inlandsflora. Geografiskt befinner vi oss 3 mil söder om [...]

Strömstad museum

Strömstads Museum ligger vid Strömsvattnet, mitt i staden. Det är inrymt i en vacker byggnad, uppförd på 1880-talet som kvarnmagasin. [...]

Strömstad torg

Gudstjänster och bestraffningar på staden torg Av: Christina Toreld, Bohusläns museum med uppgifter från Ulf Hansson, Strömstad museum Torget var [...]

Strömstad gamla kyrka

En kyrka med kanonhål i väggarna som knappast dög till stall Av: Christina Toreld, Bohusläns museum med uppgifter från Ulf [...]

Borgmästare Kamps hus

Kungligt högkvarter och besök av pirater hos borgmästare Kamp. Av: Christina Toreld, Bohusläns museum med uppgifter från Ulf Hansson, Strömstad [...]

Karls port, Strömstad

Entrén till det befästa Strömstad gick genom Karls port. På Karlsgatan bodde soldater och hertigar. Av: Christina Toreld, Bohusläns museum [...]

Laholmen – slaget om Strömstad

I Strömstad skärgård låg den dansk-norska flottan. Segellederna till och från staden bevakades hårt. Den svenska transportflottan hindrades att frakta [...]

Strömstad

Strömstad i stormaktspolitikens centrum! I slutfasen av det stora nordiska kriget var norra Bohuslän en hårt utsatt krigszon med allt [...]
Foto av vad som finns kvar av Strömstads stadsmur.

Strömstad stadsmur

Allt som krävdes för ett anfall mot Norge fanns i Strömstad. Här förvarades den svenska arméns förråd av förnödenheter och [...]

De sänkta skeppen

I havsdjupen utanför Strömstad vilar en 300 år gammal historia om krig, förlust och förhoppningar skjutna i sank. Dagens marinarkeologer [...]