Tags: Strömstad

#Strömstad

Hiertas batteri

Ovanför dagens Lokstallarna ligger resterna av Hiertas batteri. Strömstads överbefälhavare, generalmajor Johan Hierta, gav namn åt platsen. Av: Christina Toreld, [...]
Karta bland annat visar Västerbottens regementes läger i Strömstad år 1717

Nötholmen

Lägerplats och försvarsanläggning i naturskönt område Av: Linnea Nordell, Bohusläns museum På Nötholmen finns flera lämningar från 1717-1718, när Strömstad [...]