Tags: Strömstierna

#Strömstierna

Foto: Tordenskjold museum/Wikimedia Commons

Slaget vid Dynekilen

Den djupa havsviken kändes säker och bevakningen var dålig. Tordenskjold överraskar den svenska flottan i ett sjöslag som fick stor betydelse.