Tags: Tordenskiold

#Tordenskiold

Blockaden av Strömstad 1717

Norske sjökaptenen Tordenskiold besegrade svenskarna vid Dynekilen 1716. 1717 var han tillbaka i farvattnen vid Strömstad för att blockera de [...]
Lännestad i 1955

Vraket vid Lännestad

En vårdag år 1717 seglar dansk-norska stridsfartyg in i Brofjorden. Ett av dem blev kvar på havets botten. Vad var [...]
Foto: Tordenskjold museum/Wikimedia Commons

Slaget vid Dynekilen

Den djupa havsviken kändes säker och bevakningen var dålig. Tordenskjold överraskar den svenska flottan i ett sjöslag som fick stor betydelse.