Tags: Ulrich Christian Kruse

#Ulrich Christian Kruse

Bautaen på Løken gamla kirkegård. Foto: Riksantikvarens kulturminnebase/Wikimedia Commons.

Kampene ved Riser bro

De første kampene mellom norske og svenske soldater under krigen i 1716 sto om morgenen den 9. mars ved Riser [...]