Tags: von Aschenberg

#von Aschenberg

Skjerberg prestebolig

Skjeberg 1716

I likhet med flere områder i søndre Østfold hadde det vært soldater samlet i Skjeberg mer eller mindre sammenhengende fra [...]