Tesli gård

Tesli gård

Da general Armfeldt kom til Trondheim 17. november 1718, etablerte han hovedkvarter på Tesli gård som tilhørte stiftamtmann Iver von Ahnen.

Av: Frode Lindgjerdet, Rustkammeret

To dager etter at ha kommet til Trondheim fikk generalen enda et av flere brev fra Karl XII med ordre om å få fortgang i erobringen av byen. Det ble lagd stormstiger og angrepet skulle finne sted 25. november. Men angrepet ble avlyst og stigene etterlatt på Tesli, uten at vi i dag kjenner årsaken. Armeen dro videre og krysset Nidelva 1. desember.

Stiftamtmann von Ahnen var hovedarkitekten bak at det etter krigen ble nedsatt krigsskadekomisjoner som skulle under kartlegge skadeomfanget i de trønderske bygdene. Som kompensasjon fikk de hardest rammede tre års skattefritak og ettergivelse av eksisterende skatter. Men erstatningen utgjorde nok ikke mye mer enn syv prosent av de tapene de hadde lidd.

Källor och fakta

Boberg, Torsten og Maijström, Erik. Tretusen man kvar på fjället. Tredje utgave, Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag, Malmö 1962, s. 51-56

Hansson, Anders. Armfeldts karoliner. Bokförlaget Prisma, Stockholm 2003, s. 106-120

Petri, Gustaf. Armfeldts karoliner 1718-19. P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1919, side 111-116

Summary in English
The Swedish general Armfelt had his quarters at Tesli farm at Trondheim for about two weeks in the autumn of 1718. Thereafter the Swedes suddenly left the city. After the war, a tax assessment was made of the damage caused by the war in Trøndelag.