Trefningen ved Sunnland bru

Trefningen ved Sunnland bru

Der det i dag er fartsdumper og skolebarn ferdes daglig, fant det sted langt mer dramatiske hendelser under Armfeldts hærtog i 1718.

Av: Frode Lindgjerdet, Rustkammeret Trondheim

Sunnland bru krysset i 1718 Fredlybekken som i dag går i rør under bakken. Over brua gikk en gammel ferdselsvei omtrent der Klæbuveien går i dag, før den fortsetter sørover langs Stubbanvegen. Der det i dag er fartsdumper og skolebarn ferdes daglig, fant det sted langt mer dramatiske hendelser under Armfeldts hærtog i 1718.

Den 19 november fikk general Vincents Budde i Trondheim melding om at større fiendtlige avdelinger hadde satt seg i bevegelse opp mot Tiller over gårdene Steinan og Utleir. Han lot da sin bror, oberstløytnant Frederik Budde og kapteinløytnant Fritzner med 50 av oberst Kruses fra Sønnenfjeldske Dragonregiment rykke ut for å finne ut hva fienden pønsket på. De hadde allerede passert Sunnlandsbroen, cirka 3,5 kilometer i luftlinje fra byen, da de plutselig ble klar over at en større svensk kavaleristyrke hadde inntatt brua og dermed avskjært retretten deres. Frederik Budde snudde, men da han nærmet seg karolinerne på brua, ba de ham om å overgi seg. Budde svarte at «Jeg har ikke lært å bli tatt til fange, bare å sloss!»

Den norske oberstløytnanten satte sporene i hesten og sprengrei gjennom fiendens rekker i spissen for sine menn. De hugg seg igjennom, men mistet ni mann som enten ble drept eller tatt til fange. Til slutt kom de så nært Kristiansten festning at fienden ga opp forfølgelsen. Fem av de norske dragonene som ble tatt til fange klarte senere å rømme da deres fangevoktere døde under dødsmarsjen over Tydalsfjellene, og kom seg siden velberget tilbake til Trondheim.

Källor och fakta

O. A. ØverlandArmfeldts Tog Nordenfjelds 1718. Trondhjemske samlinger 1880, s. 229-230.
Anders Hansson. Armfeldts Karoliner. [Stockholm] Prisma 2003. s. 190.

Oberstløytnant Frederik Budde og soldatene i troppen hans rir gjennom den svenske stillingen ved sunnland bru. Bilde: Alf Lännerbäck
Oberstløytnant Frederik Budde og soldatene i troppen hans rir gjennom den svenske stillingen ved sunnland bru. Bilde: Alf Lännerbäck