Uddevalla

Uddevalla

I början av 1700-talet rasade det stora nordiska kriget. Uddevalla låg inte mitt i krigets centrum men det var hela tiden närvarande. De dansk-norska trupperna försökte upprepade gånger anfalla staden och när staden fick kungligt besök var det början till slutet.

Av: Christina Toreld, Bohusläns museum

Hotet från Danmark och Norge var ständigt överhängande. I augusti 1711 kom kriget skrämmande nära. 7000 norska soldater hade under ledning av general Valdemar Lövendal, ståthållaren i Norge, tagit sig genom Bohuslän ända till Herrestad hed strax nordväst om Uddevalla. Oron var stor i Uddevalla men när delar av den svenska armén gick för att möta upp och försvara staden var Lövendals styrkor inte kvar.

När Uddevalla fick besök av den svenska armén skulle alla soldater inkvarteras hemma hos Uddevallaborna. Armén bestod inte enbart av soldater utan armétrossen hade även ett trossfölje, där kvinnor, barn och män gick med. De rika kvinnorna färdades i vagn, hade med sig tjänstefolk och försökte så gott det gick leva samma liv som hemma. De fattiga kvinnorna och barnen gick till fots och arbetade som sjukvårdare, kockar, tvätterskor och försäljare, så kallade marketenterskor. Hela krigsapparaten var beroende av trossföljet, inte minst soldaterna som ofta själva var tvungna att ordna med sin dagliga mat och klädvård. Till Uddevalla kom krigsfångar från Ryssland, Danmark och Tyskland. De levde hemma hos stadsborna, ibland med hela sina familjer, och arbetade hårt för sitt uppehälle. Tack vare den nytillkomna arbetskraften kunde en del av vardagen fortsätta nästan som vanligt i Uddevalla, trots att den svenska armén krävde in fler och fler män som soldater.

Under några veckor i december 1718 kom krigets dramatik nära. Likföljet med Karl XII:s döda kropp stannade i staden. I Uddevalla balsamerades kungens kropp och ställdes i ordning för att sedan transporteras den långa vägen till Stockholm.

År 1719, efter Karl XII:s död, gjordes ett sista försök av den dansk-norska armén att invadera Bohuslän. De kunde dra sig ner genom norra Bohuslän men när de kom till Uddevalla tog det stopp. Fred slöts mellan åren 1719-1721 och Uddevallaborna kunde börja leva som vanligt igen.
Veta mer:

Karl XII:s balsamering och fältriksdagen i Uddevalla. Ann-Marie Brockman. Ur: 1718. Red. Viveka Overland. Bohusläns museums årsbok 2017/2018. Livonia Print 2018