Vågmästaregården i Åmål

Vågmästaregården i Åmål

I lugn och ro undan striderna, men ändå nära händelsernas centrum. Det är rollen för den lilla staden Åmål när det stora nordiska kriget 1716 nådde de svensknorska gränstrakterna. Fredrik av Hessen, den blivande kung Fredrik I, tillbringade från den 7 mars 1716 en tid i borgmästarens bostad vid stadens torg för att tillfriskna från en allvarlig skottskada. Vid hans sida satt hustrun, prinsessan Ulrica Eleonora den yngre, Karl XII:s syster.

Av:  Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Fredrik av Hessen hade sårats vid striderna i Riser i inledningen av 1716-års svenska fälttåg mot Norge. Han befann sig då i samma trupp som sin svåger Karl XII när han blev skjuten i låret. Även kungen var nära att träffas i skottlossningen. Fredrik av Hessens skador ansågs så allvarliga att han genast fördes mot Åmål dit också hans hustru Ulrica Eleonora reste från Stockholm för att vara vid makens sida. Hon deltog i vårdandet av hans sår och bad enträgna böner för hans tillfrisknande.

Kungliga besökare till liten stad

Åmål var en liten stad, beräkningar talar om mellan 350 och 400 invånare vid tiden för de kungliga gästningarna. Efter många års krig och flera missväxtår rådde det liksom i övriga landet nöd i staden. Åmåls handel låg i stor utsträckning nere. Det fanns i princip endast ett större hus i staden och det var borgmästare Anders Åberghs då rätt nybyggda tvåvåningsbostad vid torget. Detta var det bästa staden kunde erbjuda, ändå stod hovet själv för de kungligas mathållning och hade med sig allt från matlagningsartiklar till linne från Stockholm. För bevakningen stod lokala soldater från Tössbo härad. Genom detta hedersuppdrag kunde de för en tid skjuta på sin avresa till det faktiska krig som pågick bara några mil längre västerut.

Den tyske arvfurstens sår läkte väl. När det kungliga paret i månadsskiftet mars-april fått besök av generallöjtnanten Christian Ludvig von Ascheberg  fick de uppgifter som var mycket oroväckande. Det beslutades att prinsessan skulle resa norrut till Karlstad, medan Fredrik av Hessen reste söder ut till Vänersborg.

Trodde fienden var på väg

von Ascheberg kom till Åmål efter en rad misslyckanden. Hans trupp hade först kommit för sent för att undsätta de svenska styrkorna i Moss. Sedan hade han fått falska upplysningar om att det fanns stora danska trupper vid Fredrikshald (Halden). Aschebergs försening gjorde bland annat att de trupperna i Christiania (Oslo) saknade understöd för proviant och en säker postgång mot Sverige.

När han till sist stod i Skjeberg i Østfold fann han att övermakten var för stor och lämnade i hög fart Norge. Han reste till prinsessparet, som efter hans berättelse kom fram till att fienden kunde vara ett hot även för staden vid Vänern och att det var nödvändigt att fly.

Polsk greve i Åmål

Fredrik av Hessen var inte den enda högre officer som sökte vila och vård i staden vid Vänern. I april månad 1716 befann sig i general greve Stanisław Poniatowski, som varit vid Karl XII:s sida i såväl Poltava som Bender, i Åmål. Också han hade skadats allvarligt vid slaget vid Riser. Var han bodde under vistelsen är inte klarlagt men det är troligt att borgmästaren öppnade sitt hem också för honom. Denne krigare och diplomat reste efter det stora nordiska kriget tillbaka till Polen där hans son med samma namn kom att bli landets sista kung. Åren vid Karl XII:s sida gjorde stort intryck på greve Poniatowski som efter kriget skrev flera verk om Karl XII.

Veta mer

Björlin, Gustaf. 1977 (1918). Från en gammal svensk småstad. Strödda minnen och anteckningar. Åmål

Åmåls kommun om Vågmästaregården.

Nordisk familjebok 1915 om greve Stanisław Poniatowski. Band 21. Papua-Posselt

Idag kallas den tidigare borgmästarbostaden för Vågmästargården. Den ligger vid det dåvarande torget och alldeles vid Vänerns strand. Det är en av få 1700-talsbyggnader i Åmål som finns kvar efter stadsbranden 1777. Porten från torget var ännu inte öppnad när det kungliga sällskapet bodde i huset våren 1716. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.

Klicka på bilderna för att läsa bildtexterna.

Borgmästare Anders Åbergh byggde sitt bostadshus i två våningar med flygelbyggnader där Åmålsån kröker strax innan den rinner ut i Vänern. Framsidan vette mot stadens torg. Här bodde Fredrik av Hessen och Ulrica Eleonora en månad våren 1716. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.