Vraket vid Lännestad

Vraket vid Lännestad

En vårdag år 1717 seglar dansk-norska stridsfartyg in i Brofjorden. Ett av dem blev kvar på havets botten. Vad var deras uppdrag? Och var finns vraket?

Av: Delia ni Chiobhain Enqvist & Christina Toreld, Bohusläns museum

Vid Lännestad brygga ligger ett gammalt vrak inbäddat i strandens lera. Enligt traditionen är det ett av den danskenorske amiralen Peder Tordenskjolds skepp. För inte så länge sedan kunde man ännu se vraket i ytan när vattnet stod riktigt lågt.

I slutet maj 1717 seglar en dansk-norsk flotta under Tordenskiolds befäl söderut från Norge. Han är på väg mot Göteborg men får reda på att den svenske viceamiralen Olof Strömstierna befinner sig på sin gård Vese. Kanske kan detta vara ett tillfälle att ta Strömstierna till fånga eller bränna ned hans gård?

Spejare på utkik

För att inte riskera hela sin flotta tar Tordenskiold med sig fem – sex skepp in i Brofjorden. Men Strömstierna har haft spejare ute och en trupp har fått i uppgift att hålla utkik från det höga och branta berget vid Lännestad. Därifrån kan man på långt håll kunna se om någon kommer seglande.

Spejarna fick se flera krigsfartyg segla in i fjorden. Då de kom tillräckligt nära börjar svenskarna skjuta mot fartygen. På skeppen blir man överrumplad men besvarar elden. Tordenskiold vet inte hur många svenska soldater som finns vid stränderna och han ger därför sina fartyg order om att vända. Alla skepp kommer ut på öppet vatten, alla utom ett. Det har otur och fastnar i leran.

Generationer berättar

Åren går. I generation efter generation berättas det i bygden om Tordenskiolds galär som fastnade i leran och alla har kunnat se det sjunka djupare och djupare. Men idag syns ingenting av vraket och knappt någon känner längre till platsen. Marinarkeologer från Bohusläns museum har två gånger försökt att hitta vraket, men de har misslyckats med att finna det.